publicatie

Stadse Boeren voor Leefbaarheid, de kracht van groene lijm. Bekijk hier de online versie van de publicatie over Stadslandbouw in verschillende steden in Nederland.

BLOEIENDE COMMUNITIES

Stadslandbouw is eigentijds en booming. Nog maar enkele jaren geleden zouden we er in het beste geval de volkstuintjes mee bedoelen, aan de rand van de stad, langs het kanaal of het spoor. Wie nu de Brabantse steden doorkruist, stuit overal op initiatieven die we stadslandbouw noemen. In de stadscentra, in buurten en wijken, overal nemen groepen burgers het voortouw. In communities ijveren zij voor andere vormen van voedselvoorziening, voor een beter leefbare omgeving, en creëren zij plekken voor educatie en ontmoeting.

In 2014 startte Stadse Boeren een project om stadslandbouw te bevorderen, initiatieven te ondersteunen en achterliggende ontwikkelingen te benoemen en te documenteren. Het project is uitgevoerd in samenwerking met tientallen stadslandbouw initiatieven in Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Oss en Helmond. Wetenschappers en andere deskundigen van verschillende disciplines werkten eraan mee. De provincie Noord-Brabant verleende een financiële bijdrage.

Dit boek is de weergave en de verantwoording van dat project. Het beschrijft zo’n twintig bloeiende stadslandbouw initiatieven in Brabant, in woord en in beeld. Het laat zien hoe mensen op uiteenlopende manieren vorm geven aan hun verlangen naar een duurzame voedselvoorziening, naar een leefbare omgeving en sociale cohesie. Deskundigen proberen ieder vanuit hun eigen invalshoek het belang van stadslandbouw te taxeren en te waarderen.

Harde conclusies worden niet getrokken. Duidelijk wordt wel waar de valkuilen liggen. Helder is ook dat een duurzaam perspectief voor stadslandbouw niet ligt in uitsluitend de productie van gewassen. Daar ontbreekt in de stad eenvoudig de ruimte voor. De meerwaarde van stadslandbouw initiatieven lijkt vooral te schuilen in hun betekenis voor de stedelijke ruimte en de sociale samenhang, met groen als bindmiddel.

Met een voorwoord van prof. Herman Wijffels

stad

publicatie

tweeterfacebook
stadseboeren

Taalstraat 112

5261 BH Vught

073 - 658 7070

info@stadseboeren.nl