DEN BOSCH

icon

TILBURG

icon

OSS

icon

EINDHOVEN

icon

HELMOND

icon

Eindhoven

Eindhoven kent al vele jaren diverse initiatieven op het gebied van stadslandbouw en steeds meer begint zich een netwerk te vormen waarbij men elkaar weet te vinden. De stadslandbouwinitiatieven in onze stad zijn zeer divers, van boomspiegel, tot buurtmoestuin en eetbare muur, maar ook grootschalige stadsboerderijen en stadsakkers zijn te vinden. Samen met de diverse activiteiten die op het gebied van stadslandbouw worden georganiseerd, zoals inloop-info avonden, ruilmarkten, oogstfeesten, maar ook een voedselcollectief dat inzet op regionale voedseldistributie, ontstaat zo steeds meer een zichzelf regulerende beweging waar ondernemerschap een belangrijke rol speelt. Stadslandbouw professionaliseert zich steeds meer en begint steeds meer onderdeel te worden van de stedelijke ontwikkeling van Eindhoven, zodat optimaal geprofiteerd kan worden van de vele cross-sectorale voordelen die stadslandbouw met zich mee kan brengen en ontstaan er meer mogelijkheden voor zowel bestaande als nieuwe initiatieven.

In 2013 is gestart met de voorbereidingen voor het starten van een Platform voor Stadslandbouw in Eindhoven; Proeftuin040. Als verbinding tussen de verschillende initiatieven, maar ook als schakel tussen de vele initiatieven en de gemeente Eindhoven. Belangrijkste doel van het platform is het initiëren van nieuwe initiatieven, het versterken en verstevigen van bestaande initiatieven en het verbinden van beiden om zo een bijdrage te leveren aan het versterken van dit stadslandbouw “eco-systeem”. Uiteindelijk zou stadslandbouw geen vraag meer moeten zijn, maar structureel onderdeel uit moeten maken van de stedelijke ontwikkeling. In onze visie is het cross-sectorale aspect van stadslandbouw van grootse meerwaarde, waarbij de bijdrage die stadslandbouw levert aan het vergroten van het bewustzijn ten aanzien van voedselproductie en de uiteindelijke invloed op de keuzes die men maakt ten aanzien van voedselvoorziening, voorop staat. Dit vraagt een omslag in denken en handelen en een gezamenlijke visie op hoe stadslandbouw een plek heeft in de stad. Dat wordt de uitdaging voor komende jaren. Eindhoven heeft formeel geen onderdeel uit gemaakt van het provinciale programma "Stadse Boeren", maar werkt samen op provinciaal niveau door o.a. aan te sluiten bij het Brabants Stedennetwerk Stadslandbouw.

Wil je meer weten over stadslandbouw in Eindhoven neem dan een kijkje op www.proeftuin040.nl.

crossstad

Eindhoven

  tweeterfacebook
  stadseboeren

  Taalstraat 112

  5261 BH Vught

  073 - 658 7070

  info@stadseboeren.nl