DEN BOSCH

icon

TILBURG

icon

OSS

icon

EINDHOVEN

icon

HELMOND

icon

Den Bosch

Impressie van de Stapeltuin Tolbrug in het centrum van in 's-Hertogenbosch.
© foto Mike Harris.


Leefbaarheid in de openbare ruimte! Op welke manier kan stadslandbouw hier aan bijdragen? De Bossche Boeren gaan in Den Bosch op gevoelige plekken in de stad het experiment aan. Het accentverschil met andere initiatieven in de stad is zichtbaar doordat de ruimtelijke plannen van de Bossche Boeren inclusief zijn, volledig toegankelijk en onderdeel uitmaken van de context: de wijk, de buurt, de straat.

Een buiten leslokaal, een educatieve eetbare speeltuin, een stapeltuin als ontmoetingsplek voor ondernemers, dagbesteding. Meerdere lagen toegevoegd om leefbaarheid te kunnen verbeteren!

crossstad

Den Bosch

 • Projecten in Den Bosch


  Project

  www.conceptenbouwers.nl/?p=1796

  STAPELTUIN TOLBRUG

  Tijdens de tweede Bossche Boeren Stadslandbouwdag van 17 mei 2014 wilden we met alle Bossche Boeren in actie komen om een eetbare tuin te maken op het GZG terrein, de Stapeltuin Tolbrug. Deze tuin heeft de binnenstad verbonden met diverse ondernemers op het terrein en het nieuwe ‘laboratorium voor bibliotheken’ (GRRRoot Gasthuis) waar later ook een eigen zadenbibliotheek opgebouwd zal gaan worden in samenwerking met de HAS Den Bosch.

  Op 17 mei is de Stapeltuin Tolbrug in 1 dag daadwerkelijk gerealiseerd. Hiervoor werd eerder al het een en ander voorbereid door het maken van een ontwerp en te organiseren dat er bakken, aarde, compost en water aanwezig zijn. Maar dat was niet genoeg. We hadden op de dag zelf heel wat plantgoed nodig om de bakken en perken in de tuin goed te vullen. De Bossche Boeren hebben deze planten geleverd.
  adres

  Burgemeester Loeffplein 70, 's-Hertogenbosch

 • Projecten in Den Bosch


  Project

  www.facebook.com/buurttuinmuntelvliert

  BUURTTUIN MUNTEL VLIERT 'BIETJE BIJ BIETJE'

  In de wijk Muntel-Vliert wordt bewoners gestart met de aanleg van een buurttuin op het veld aan de Baden Powellstraat, hoek Ophoviuslaan.
  adres

  Baden Powellstraat 1, Den Bosch

 • Projecten in Den Bosch


  Project

  www.voedseltuinvillanueva.nl/

  Voedselbanktuin Villanueva

  Er is behoefte in de stad Den Bosch arme(re) mensen te steunen door hen structureel verse groenten en klein fruit aan te bieden. Dit idee is van scholiere Dominique Villanueva, aangemeld bij de gemeente bij een innovatiewedstrijd. Het voorstel verdiende in 2013 de eerste prijs. Het college van B&W gaf € 2500 ter stimulering van dit plan.

  Inmiddels is de voedseltuin als concreet project gerealiseerd op initiatief van Stichting CCC ‘s-Hertogenbosch. Na een brainstorm (2013) met diverse particulieren, belangstellende organisaties en bedrijven, kwam in 2014 een flinke werkgroep van deelnemende partijen tot stand. Vanaf april is stevig overleg gevoerd en voorbereidend werk verricht. Op 11 oktober 2014 is de tuin formeel geopend. De eerste oogst is in september afgeleverd bij de Voedselbank: 300 stevige, malse kroppen sla. Hierna volgde andijvie en prei. In november zijn diverse koolsoorten afgeleverd. Vanaf de start is slechts 1/4 van de tuin in gebruik genomen (als proef). Vanaf 2015 zal de gehele tuin worden gebruikt (bijna 1 hectare). Er komt nog een bijenhuis met 15-20 bijenvolken. Alle opbrengsten (verse groeten, klein fruit en honing) is bedoeld voor de cliënten van de Voedselbank en van de Vincentiusvereniging.

  De tuin is een professionele, biologische tuin, gerund door professionele vrijwilligers. Gesteund door mensen met ‘groene vingers’. Er is inmiddels een Stichting Voedseltuin Villanueva opgericht. De tuin kent naast de doelstelling productie ook andere doelen:
  •  
  • - versterken van samenwerking tussen partijen in stad en regio
  • - vergroten van cohesie in de wijken Deuteren en Kruiskamp
  • - verhogen van de biodiversiteit in het gebied grenzend aan de Ecologische Hoofd Structuur
  • - extra kansen bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
  • - ruimte bieden aan derden voor het verzorgen van educatieve sessies voor jong en oud op gebied van natuur, groen, tuinieren
  • - gelegenheid geven aan derden om op onze tuin sessies voor teams, groepen van bedrijven/organisaties te verzorgen

  De Stadseboeren hebben een financiele bijdrage geleverd voor de waterpomp op het terrein.
  adres

  Direct contact met de tuin kan het beste via de tuincoördinatoren Ed Houdijk (0626 697 479) en Ton Verhaeg (0657 339 972).

  De stichting is voorlopig gevestigd op het postadres van de Voedselbank van Den Bosch e.o.

  Voedselbank Den Bosch
  p.a. Kortenbergstraat 1
  5224 TL ’s-Hertogenbosch

 • Projecten in Den Bosch


  Project

  www.conceptenbouwers.nl/?p=1946

  AQUAPONICS-LAB DEN BOSCH

  Wiki: ‘Aquaponics is een methode om voedsel te verbouwen, waarbij conventionele aquacultuur (het kweken van waterdieren zoals slakken, vissen en schaaldieren) op een symbiotische manier gecombineerd wordt met hydrocultuur (het kweken van planten in water).’

  ‘ultimate circulair agri-food system’


  Bij aquacultuur komen de uitwerpselen van de gekweekte dieren als afvalstoffen in het water terecht. Hierdoor kan het water toxisch worden. Bij aquaponics dienen deze uitwerpselen als voeding en onderdeel van het systeem: bacteriën in het hydroponics-gedeelte breken deze af tot nitraten en nitrieten, die voeding vormen voor de planten. Het water uit dit onderdeel circuleert vervolgens terug naar het aquacultuur-gedeelte.

  Site: www.aquaponicslab.nl

  Voedselinnovatie

  Elk jaar worden er ongeveer 70 miljoen mensen toegevoegd aan de wereldbevolking. Als de groei in dit tempo doorzet, zal in 2050 de wereldbevolking naar verwachting de 9 miljard overschrijden. Om al die hongerige monden te voeden, moeten we bijna twee keer te produceren zo veel eten als we op dit moment doen. Maar dat gaat worden geen sinecure-gebruiken we nu al 70% van de landbouwgrond aan vee te verhogen, oceanen worden overbevist, zijn omgevingen vervuild worden en de klimaatverandering en ziekten bedreigen gewasproductie. Met al bijna 1 miljard mensen chronisch honger, het is duidelijk dat we moeten opschieten onze ideeën om voedselverspilling te verminderen en de voedselproductie efficiënter. Een mogelijke oplossing? Insecten.

  Urbanisatie

  In 2010 leefde de helft van de wereldbevolking in steden. Rond 2050 ligt dit percentage dicht tegen de 70% en leven 6,5 miljard mensen in steden, hetgeen overeenkomt met de hele wereldbevolking in 2005. Het is de verwachting dat er in 2020 minimaal 30 megasteden zijn met meer dan 10 miljoen inwoners. Maar de grootste groei zal plaatsvinden in circa 500 steden met enkele miljoenen inwoners. Dat betekent dat we zullen moeten innoveren op het gebied van voedselproductie in een binnenstedelijke context.

  Aquaponicslab de Mengfabriek heeft als doelstelling:

  – Maatschappelijke discussie en educatie rondom agri-food op gang brengen en zichtbaar maken
  – Product innovatie rondom agri-food op gang brengen
  – Start-ups in de agri-food sector binnen het auquaponicslab de kans geven zich te ontwikkelen
  – City-Food producten leveren aan HOTEL de Mengfabriek en overige afnemers op de Tramkade
  – Lokale- en circulaire economie bevorderen op de Tramkade

  Partners in Aquaponicslab de Mengfabriek:

  1. Fishlab
  2. Urban Farming (Stadse Boeren)
  3. New Generation Nutricion (Insects)
  4. City Brewery (lokaal bier)
  5. Groene & Eetbare daken
  6. Stadsimkerij
  adres

  Tramkade Den Bosch

 • Projecten in Den Bosch


  Project

  www.grootgasthuis.nl/?page_id=194

  ZADENBIEB GROOT GASTHUIS

  De Bossche Boeren werken samen met de Stadsbibliotheek 's-Hertogenbosch aan de ontwikkeling van een zadenbibliotheek in het Groot Gasthuis.
  adres

  Groot Gasthuis Den Bosch.

 • Projecten in Den Bosch


  Project

  www.wittesieb.nl

  STADSSTRAND DE WITTE SIEB

  Op het stadsstrand de Witte Sieb zullen de Bossche Boeren werken aan een bijzondere tuin. Een tuin waar horeca Den Bosch uit kan koken. Een plek waar bijzondere eetbare planten het horeca-experiment zullen ondersteunen.

  Meer informatie? Neem contact op met Juliette Vegter: juliette@wittesieb.nl
  adres

  Stadsstrand De Witte Sieb.
  Vaaltweg 1, 's-Hertogenbosch.

 • Projecten in Den Bosch


  Project

  www.facebook.com/pages/Pluktuin-de-Vliert/423949427691302

  PLUKTUIN DE VLIERT

  Verscholen tussen een rotonde, parkeerterrein en voetbalstadion ligt een in onbruik geraakte trappartij met viaduct. Op 28 oktober zijn door de buurtbewoners uiteindelijk na veel overleg met gemeente en in de buurt de eerste bomen geplant.

   
  adres

  Victorialaan 8, Den Bosch

 • Projecten in Den Bosch


  Project

  www.typischdenbosch.com/projecten/concept/kunst-groen/

  Verwonderstraat 2.0

  Hoe verbindt je stadslandbouw aan de kunst? Hoe verhoog je de leefbaarheid door middel van artistieke meerwaarde in een wijk, buurt of straat? Dit lijken moeilijke vragen, maar het antwoord ligt letterlijk op straat. Creativiteit + behoefte om samen dingen te ondernemen + groene vingers = een buurt die de kunst van het groen doen verstaat!
  Typische Producties gaat met twee straten van start. Gezamenlijk grenzen verleggen en laten zien dat kunst en groen heel goed samengaan!
  adres

  Eerste Reitse Dreef te Den Bosch

tweeterfacebook
stadseboeren

Taalstraat 112

5261 BH Vught

073 - 658 7070

info@stadseboeren.nl