De app

Iedereen kan een ‘Stadse Boer’ zijn. De ‘Stadse Boeren’ is de groeiende gemeenschap van stadslandbouwers in verschillende steden in Nederland.

De 'Stadse Boeren' willen stadslandbouw-activiteiten verbinden met kennis, ideeën en ontwikkelingen op andere terreinen. We willen stadslandbouw stimuleren door cross-overs te organiseren tussen verschillende disciplines zoals voedsel, zorg, educatie, sociale cohesie, wonen, groen, kunst, cultuur en milieu. In de innovatieve projecten die dan ontstaan vinden burgers, organisaties en initiatieven elkaar om bij te dragen aan een groene en gezonde maatschappij en economie.

““de stadse boeren streven ernaar dat stadslandbouw een volwaardige positie krijgt in de maatschappij en de economie.””

Daarnaast willen de ‘Stadse Boeren’ bijdragen aan de visie en beleid en planvorming voor een bredere aanpak van stadslandbouw.

om deze doelen te bereiken doen stadse boeren verschillende dingen:

We hebben de StadseBoeren smartphone-applicatie ontwikkeld met financiering van de Provincie Noord-Brabant en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Met de App kunnen alle 'Stadse Boeren' met elkaar communiceren, ze kunnen elkaar vinden en informatie delen, tips lezen en met elkaar discussieren. Stadslandbouw initiatieven en organisaties kunnen zich presenteren, opbrengsten kunnen geruild worden en nieuwe projecten kunnen worden gestart.

Ook organiseren de StadseBoeren fysieke bijeenkomsten zoals de Bossche Boeren Stadslandbouwdag waar mensen uit verschillende sectoren elkaar ontmoeten, informatie delen en debatteren om onverwachte verbindingen rond het thema stadslandbouw te identificeren en uit te werken in projecten en initiatieven.


Download hier de StadseBoeren-app voor iPhone of Android

stad

De app

tweeterfacebook
stadseboeren

Taalstraat 112

5261 BH Vught

073 - 658 7070

info@stadseboeren.nl